Přejít k obsahu


Contribution to identification of fluid bearing stiffness and damping matrices

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Contribution to identification of fluid bearing stiffness and damping matrices. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. s. 155-160. ISBN: 83-60102-10-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Contribution to identification of fluid bearing stiffness and damping matrices
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Metoda identifikace matic tuhosti a tlumení hydrodynamických ložisek je založena na minimalizaci rozdílů mezi naměřenými a vypočítanými kritickými rychlostmi rotoru a výchylkami ložiskových hlav ve vyvažovacích strojích. Rotor je buzen připojenými pokusnými nevývažky upevněnými ve vybraných vyvažovacích rovinách.
Abstrakt EN: The identification method of the fluid bearing stiffness and damping matrices is based on the minimization of differences between measured and calculated rotor critical speeds and bearing head displacements in balancing machines. The rotor is excited by attached known trial masses fixed in chosen balancing planes.
Klíčová slova

Zpět

Patička