Přejít k obsahu


Reduction of continuous system of railway vehicle bogie to multibody one with low number DOF

Citace:
DUPAL, J. Reduction of continuous system of railway vehicle bogie to multibody one with low number DOF. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. s. 17-20. ISBN: 83-60102-10-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reduction of continuous system of railway vehicle bogie to multibody one with low number DOF
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Při modelování rozsáhlých systémů skládajících se z mnoha subsystémů a modelovaných profesionálními softwarovými balíky je užitečné snížit počet stupňů volnosti jednotlivých subsystémů zatímco vybrané vlastní frekvence a tvary kmitu jsou zachovány. To může být provedeno pomocí modální kondenzace [1], [2] při respektování dodatečných podmínek. Tyto podmínky jsou kladeny na celkovou hmotnost, moment setrvačnosti a polohu středu hmotnosti.
Abstrakt EN: Modelling huge system consisting of many subsystems and modelled by the professional software package it is useful to reduce degrees of freedom (DOF) of individual subsystem while the chosen eigenfrequencies and eigenvectors are preserved. It can be performed by means of modal condensation [1], [2] under the additional conditions. These conditions are posed on the total mass, moment of inertia and position of the gravity centre.
Klíčová slova

Zpět

Patička