Přejít k obsahu


Bayesovské odhady v některých modelech

Citace:
FRIESL, M. Bayesovské odhady v některých modelech. In Analýza dat 2004/II pro technickou inženýrskou a výzkumnou veřejnost. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 2005. s. 21-33. ISBN: 80-239-4847-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bayesian estimators in several models
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: TriloByte Statistical Software
Autoři: Michal Friesl
Abstrakt CZ: Příspěvek se v několika příkladech zabývá bayesovskými odhady a některými jejich vlastnostmi. Popsány jsou odhady parametrů určitých základních rozdělení, odhady z oblasti regrese, nebo analýzy dat o přežití. Příklady zahrnují i empirické bayesovské odhady a neparametrické bayesovské odhady.
Abstrakt EN: The paper presents examples of Bayes estimators and some of their properties, estimators of parameters of some probability distributions, estimators in regression, or survival data analysis are considered. The examples also include empirical Bayes estimators and nonparametric Bayes estimators.
Klíčová slova

Zpět

Patička