Přejít k obsahu


Odborné vzdělávání a profesní standard

Citace:
MACH, P. Odborné vzdělávání a profesní standard. In Trendy technického vzdělávání 2005. Praha: Votobia, 2005. s. 115-118. ISBN: 80-7220-227-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vocational education and professional standards
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Votobia
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou učitelských a žákovských kompetencí v odborném vzdělávání, které se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Porovnává vztah mezi kompetencemi a profesním standardem.
Abstrakt EN: The papers deals with teacher and pupil competences in vocational education, which are becoming the most important attribute of innovation and modernization of the educational process. It compares the relationship between competences and professional standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička