Přejít k obsahu


Forces acting in capacitor with movable elastic electrode

Citace:
DOLEŽEL, I., HAMAR, R., ULRYCH, B. Forces acting in capacitor with movable elastic electrode. In IC-SPETO 2005. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. s. 19-22. ISBN: 83-85940-27-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Forces acting in capacitor with movable elastic electrode
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Ivo Doležel , Roman Hamar , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Práce pojednává o silovém působení mezi dvěma elektrodami kapacitoru s jednou elastickou elektrodou, která může sloužit jako část mikrorobota. Rozložení nábojů na obou elektrodách (získané ze zdroje pulsního napětí) je řešeno prostřednictvím integralního přístupu (Fredhomova integrální rovnice prvního druhu), celkové silové působení na elastickou elektrodu je určeno z integrálních rovnic. Teoretická analýza je ilustrována na příkladu, jehož výsledky jsou diskutovány.
Abstrakt EN: The paper deals wits forces acting between two electrodes of a capacitor with one elastic electrode that may serve as a part of a microrobot. While distribution of charges on both electrodes (supplied from the source of pulse voltage) is solved by the integral approach (Fredholm equation of the first kind), the total force acting on the elastic electrode is determined from integral equations. The theoretical analysis is illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička