Přejít k obsahu


Measurement of coatings mechanical properties = Měření mechanických vlastností povlaků

Citace:
ŠVANTNER, M., ČERSTVÝ, R., KOZELSKÝ, P. Measurement of coatings mechanical properties = Měření mechanických vlastností povlaků. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 203-208. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measurement of coatings mechanical properties = Měření mechanických vlastností povlaků
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Michal Švantner , Radomír Čerstvý , Petr Kozelský
Abstrakt CZ: Je popsán způsob měření modulu pružnosti a Poissonova čísla povlaků pomocí ohybových metod a indentačních zkoušek. Jsou uvedeny postupy měření při statickém ohybu vetknutého nosníku konstantní pevnosti a při dynamickém ohybu pomocí zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA), které umožňuje měření od pokojové teploty až do 500 °C. Jsou uvedeny výsledky na příkladu vrstev Cr3C2-NiCr nanášených pomocí vysokorychlostního žárového nástřiku (HVOF). Výsledky ohybových zkoušek jsou porovnány s indentačními analýzami (Vickers) prováděnými na zařízení pro měření mikrotvrdosti. Jsou diskutovány možnosti jednotlivých technik, jejich omezení a případný vliv přípravy vzorku na měřené hodnoty.
Abstrakt EN: This paper describes techniques for the measurement of Young elasticity modulus and Poisson ratio using bending and indentation tests. Three measurement procedures are introduced-static bending of the one-side fixed beam of the constant stiffness, dynamic mechanical analysis (DMA) measurement, which allows to measure in the temperature range from room temperature up to 500°C and micro-indentation measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička