Přejít k obsahu


Measurement of thermal properties of coatings = Měření tepelných vlastností povlaků

Citace:
LANG, V., HONNER, M. Measurement of thermal properties of coatings = Měření tepelných vlastností povlaků. In Vrstvy a povlaky 2005 = Coatings and layers 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 122-127. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measurement of thermal properties of coatings = Měření tepelných vlastností povlaků
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Vladislav Lang , Milan Honner
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o kontaktní (žhavený disk) a bezkontaktní (využívající laser a termovizi) metodě plošného tepelného pulzu pro měření tepelné vodivosti povlaků. Počítačová simulace ohřevu měřeného vzorku je použita k vyhodnocení tepelných vlastností povlaku. Výsledky a porovnání metod jsou ukázány na příkladu měřeného otěruvzdorného povlaku Cr3C2-NiCr.
Abstrakt EN: This paper deals with methods of contact and noncontact thermal plane source for the measurement of coating thermal conductivity. The experimental set-up uses different heat sources and temperature sensors. Computer simulation of the thermal process of the measured sample heating is used to evaluate the coating properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička