Přejít k obsahu


Numerical Modelling of the Weight-Bearing Total Knee Joint Replacement and Usage in Practice

Citace:
DANĚK, J., NEDOMA, J., HLAVÁČEK, I., VAVŘÍK, P., DENK, F. Numerical Modelling of the Weight-Bearing Total Knee Joint Replacement and Usage in Practice. Plzeň, 2005.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical Modelling of the Weight-Bearing Total Knee Joint Replacement and Usage in Practice
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Autoři: Josef Daněk , Jiří Nedoma , Ivan Hlaváček , Pavel Vavřík , František Denk
Abstrakt CZ: V příspěvku je zkoumána a analyzována zatížená totální náhrada kolenního kloubu. Model je odvozen z rentgenového snímku kolenního kloubu po implantaci totální náhrady. Napěťově-deformační analýza je založena teorii kontaktních problém v elasticitě a metodě rozkladu oblasti bez překrývání. Jsou prezentovány numerické výsledky a jejich aplikace v praxi.
Abstrakt EN: In the contribution a weight-bearing total knee replacement will be discussed and analysed. The model was derived from the X-ray radiograph of the knee joint after the implantation of artificial knee joint prosthesis. The stress-strain analysis is based on the theory of contact problems in elasticity and the nonoverlapping domain decomposition method. We present numerical results and their application in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička