Přejít k obsahu


On the effect of axial angle changes on the weight-bearing total knee replacements

Citace:
DANĚK, J., STEHLÍK, J., VAVŘÍK, P., NEDOMA, J., HLAVÁČEK, I., DENK, F. On the effect of axial angle changes on the weight-bearing total knee replacements. In 17th IMACS world congres. Lille: Ecole Centrale de Lille, 2005. s. 1-6. ISBN: 2-915913-02-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the effect of axial angle changes on the weight-bearing total knee replacements
Rok vydání: 2005
Místo konání: Lille
Název zdroje: Ecole Centrale de Lille
Autoři: Josef Daněk , Jiří Stehlík , Pavel Vavřík , Jiří Nedoma , Ivan Hlaváček , František Denk
Abstrakt CZ: V příspěvku je analyzován vliv změny osové odchylky na rozložení napětí a deformací v zatížené totální náhradě kolenního kloubu. Matematický model je založen na kontaktním problému se třením v elasticitě a algoritmu rozložení oblasti bez překrývání. Krátce je prezentována řešitelnost problému.
Abstrakt EN: In the contribution an analysis of the influence of axial angle changes on the distribution of stress-strain fields in the weight-bearing total knee replacement will be presented. The mathematical model is based on the contact problem with Coulomb friction in elasticity and the nonoverlapping domain decomposition algorithm. The solvability of the problem will be shortly presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička