Přejít k obsahu


C-reference model of TTP/C protocol: improvement of the bus guardian

Citace:
GRILLINGER, P., HEROUT, P., RACEK, S. C-reference model of TTP/C protocol: improvement of the bus guardian. In Proceedings of the conference on modeling and simulation for public safety. Linköping: Linköpings universitet , 2005. s. 55-62.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: C-reference model of TTP/C protocol: improvement of the bus guardian
Rok vydání: 2005
Místo konání: Linköping
Název zdroje: Linköpings universitet
Autoři: Petr Grillinger , Pavel Herout , Stanislav Racek
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na verifikaci pomocí simulace a předkládá případovou studii - detailní analýzu odolnosti proti poruchám subsystému TTP/C nazývaného bus guardian.
Abstrakt EN: An article concentrates on simulation based verification and presents a case study - the detailed analysis of fault tolerance of a TTP/C subsystem called bus guardian.
Klíčová slova

Zpět

Patička