Přejít k obsahu


Řízení strategických a podnikatelských aktivit v síti podniků

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Řízení strategických a podnikatelských aktivit v síti podniků. In Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. s. 80-86. ISBN: 80-7318-294-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direction of strategic and business activities in net of companies
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Význam malých a středních podniků pro celkový rozvoj ekonomiky a podnikatelských aktivit je především z hlediska jejich odpovídajícího rozsahu a celkové pestrosti odborného zaměření, přičemž je nutné si uvědomit, že právě tyto podniky jsou nejvíce ohroženy konkurenčním tlakem velkých podniků a prodejních řetězců. Malé a střední podniky jako samostatní jedinci nebudou ovšem schopni odolat těmto konkurenčním tlakům a budou nuceni hledat spojence nejen mezi svými spolupracovníky, ale i mezi vlastními konkurenty, dodavateli a odběrateli. Příspěvek vznikl za podpory projektu 1ET 201450508 Akademie Věd České republiky.
Abstrakt EN: The importance of small and medium-sized companies to economy and business activities expansion is particularly point of view accordingly to its range and complete varied professional intention. It is necessary to consider that these companies are most endangered by big businesses competitors and great sells chains. Small and medium-sized companies as independent units can’t resist to this huge press of big competitors and businesses therefore they will be forced to find suitable partners not only between its co-workers but also among its competitors, suppliers and customers. This work was supported by the Academy of Sciences of the Czech Republic under the Project 1ET 201450508.
Klíčová slova

Zpět

Patička