Přejít k obsahu


Distribuovaná simulace a High Level Architecture, ukázky aplikací ve světě a návrh využitelnosti ve strojírenství

Citace:
HOŘEJŠÍ, P. Distribuovaná simulace a High Level Architecture, ukázky aplikací ve světě a návrh využitelnosti ve strojírenství. In Modelováni a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 64-74. ISBN: 80-7043-352-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Distributed simulation and High Level Architecture, examples of world applications and proposals of use in machine engineering
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Hořejší
Abstrakt CZ: Poslední dobou roste požadavek po komplexnosti simulace. Současně s tím se také objevuje snaha využít již vytvořené simulační modely pro jiný druh simulace. Někdy jsou také vytvářeny modely s různými rozlišeními, a je potřeba začlenit je za chodu do daného celku. Architektura, která tyto a podobné simulační problémy řeší je High Level Architecture (HLA), která vznikla v Americe původně pro vojenské využití. Jak tuto architekturu aplikovat komerčně pro podnikové modely se zkoumá všude na světě. I já jsem se pokusil navrhnout koncept využitelnosti, a to účely strojírenských podniků.
Abstrakt EN: The demand for complexivity of simulation grows lin last decades. The interoperability and reuse of simulation model are needed. Sometimes there is need of make the models in more resolution and to include them to the federation of models in real-time. There is an architecture which is able to solve these problems. One of these is called HLA – High Level Architecture. HLA has been developed in USA for primary for military use. How to apply this architecture to commercional enterprises is my main goal.
Klíčová slova

Zpět

Patička