Přejít k obsahu


Application of IS/IT, process and constraint management in optimatization processes in SME

Citace:
BASL, J., ŠIMON, M., STANČÍK, P. Application of IS/IT, process and constraint management in optimatization processes in SME. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 258-263. ISBN: 80-7043-352-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of IS/IT, process and constraint management in optimatization processes in SME
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Basl , Michal Šimon , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Tento příspěvek pojednává o rozhodovacím procesním managementu u MSP založeného na IS/ICT aplikaci převážně na ERP a APS balících, procesu a managementu omezení. Druhá část příspěvku reprezentuje analýzu současných APS aplikací na českém trhu.
Abstrakt EN: The paper deals with the decision process management in SME based on the IS/ICT application mainly ERP and APS packages, process and constraint management. The analysis of the current APS applications on the Czech market represents the second part of the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička