Přejít k obsahu


Geodetické základy mapových děl 1. poloviny 19. století a jejich lokalizace do S-JTSK

Citace:
ČADA, V. Geodetické základy mapových děl 1. poloviny 19. století a jejich lokalizace do S-JTSK. In Historické mapy. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav SAV, 2005. s. 35-47. ISBN: 80-968365-7-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Horizontal ground control of state map series from first half of 19th century and its georeferencing into S-JTSK
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav SAV
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Charakteristika a základní vlastnosti II. vojenského mapování na území ČR a vazby na projekt stabilního katastru. Způsob budování geodetických základů – prvních plošných tri-gonometrických sítí, kvalitativní parametry a dokumentace měřického operátu. Rozbor přesnosti měřených dat a výpočtu souřadnic v gusterbergském souřadnicovém systému. Způsoby vzájemných převodů souřadnicových systémů, návrh a realizace globálních transformačních klíčů. Hodnocení přesnosti transformací. Lokalizace mapových listů II. vojenského mapování v S-JTSK.
Abstrakt EN: Characterization and basic assets of second military survey on territory of the Czech Republic and its connections with the project of Stable cadastre. Method of establishing the horizontal ground control; first area triangulation networks, quality parameters and survey documentation. Accuracy analysis of measured data and of computed coordinates in the Gustergerg coordinate system. Methods of reciprocal transformation of coordinate systems, idea and implementation of global transformation keys. Accuracy evaluation of transformations. Localization of map sheets of second military survey in the S-JTSK geodetic reference system.
Klíčová slova

Zpět

Patička