Přejít k obsahu


Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations

Citace:
ČERNÝ, V., MAYER, D., HRUŠÁK, J. Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations. In The 9th world multiconference on systemics, cybernetics and informatics. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. s. 378-382. ISBN: 978-980-6560-59-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations
Rok vydání: 2005
Místo konání: Orlando
Název zdroje: International Institute of Informatics and Systemics
Autoři: Václav Černý , Daniel Mayer , Josef Hrušák
Abstrakt CZ: Článek pojednává o novém problému detekce fyzikální korektnosti striktně kauzálních reprezentací systémů. Navržený přístup k řešení problému je založen na zobecnění Tellegenovy věty známé z elektrotechniky. Důsledkem toho jsou obdrženy matematicky a fyzikálně korektní výsledky. Některé známé a často užívané struktury reprezentací systémů jsou diskutovány ze zavedeného hlediska.
Abstrakt EN: The paper deals with a new problem of physical correctness detection in the area of strictly causal system representations. The proposed approach to the problem solution is based on generalization of Tellegen's theorem well known from electrical engineering. Consequently, mathematically as well as physically correct results are obtained. Some known and often used system representation structures are discussed from the developed point of view as an addition.
Klíčová slova

Zpět

Patička