Přejít k obsahu


Tvorba prognostického modelu příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku

Citace:
STANČÍK, P., ŠIMON, M. Tvorba prognostického modelu příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku. In Finanční a logistické řízení - 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita , 2005. s. 261-266. ISBN: 80-248-0854-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creating of prognostic model of assistance towards fixed costs and profit making
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Petr Stančík , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Vědecká i podniková oblast se dnes shoduje, že controlling je pevnou a neopomenutelnou součástí moderní koncepce řízení podniku. Pro analytickou práci, která je založena na vztahu “příčina – důsledek”, je nezbytné vyjádřit vztahy a vzájemné závislosti mezi jevy. Vztahy mezi jednotlivými jevy lze popsat prostřednictvím ekonometrických metod a modelů, nebo pomocí ekonomickostatistických metod. Ekonometrické metody využívají matematických funkcí a popisují tak ekonomické vztahy.
Abstrakt EN: Contemporary science and business regard controlling as the inseparable part of the modern management concept. It is necessary to formulate relations and interdependence among the elements in the analytic kind of work, based on the relation „cause – effect“. Relations among the elements can be described by econometric methods and models or by economic-statistic methods. Econometric methods use mathematical functions to describe the economic relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička