Přejít k obsahu


Effective direction of production systems

Citace:
STANČÍK, P., ŠIMON, M. Effective direction of production systems. In ICPR 18. Salermo: University of Salermo - Fisciano Campus - Italy, 2005. s. 78-78. ISBN: 88-87030-96-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effective direction of production systems
Rok vydání: 2005
Místo konání: Salermo
Název zdroje: University of Salermo - Fisciano Campus - Italy
Autoři: Petr Stančík , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Vstupem nových zemí do EU se k problémům globalizace synergicky připojí nejen zvýšený konkurenční tlak velkých západoevropských společností, ale co je důležitější a na co je třeba se včas připravit, je konkurenční tlak velkých společností na sektor malých a středních podniků (MSP). Štíhlá organizační struktura je charakterizována vytěsňováním nadbytečných, nepotřebných a jen částečně potřebných činností z podniku (např. outsorcing, spin-off apod.). Zeštíhlování výroby položilo základy po síťový způsob podnikání a propojování podniků do clusterů, kdy jednotlivé podniky např. v rámci outsourcingu jsou vzájemně svázány smlouvami o dodávání služeb či určitého druhu výrobku.
Abstrakt EN: The problem of globalization will be synergically joined at the moment of accepting new EU members not only by the problem of increasing competitive press of the west European large businesses, but also – and it is much more important – the competitive press of the above mentioned large businesses on the medium and small businesses. Lean production is characterized by elimination of redundant, useless or partly necessary processes. Lean production is considered as the basis for the network enterprises and clusters. Individual enterprises are selected to clusters on the basis of rules of outsourcing.
Klíčová slova

Zpět

Patička