Přejít k obsahu


Modelling and analysis of gear drive nonlinear vibration

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and analysis of gear drive nonlinear vibration. In Fifth EUROMECH nonlinear dynamics conference. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2005. s. 558-563. ISBN: 90-386-2667-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and analysis of gear drive nonlinear vibration
Rok vydání: 2005
Místo konání: Eindhoven
Název zdroje: Eindhoven University of Technology
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním kmitání hřídelových systémů s ozubenými koly a valivými ložisky. Je použita metoda modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Model ložisek respektuje skutečný počet valivých elementů a síly působící mezi hřídelem a skříní v jednotlivých kontaktních bodech. Dále se zabývá analýzou provozních stavů převodových ústrojí, kdy v důsledku nízkého statického zatížení a vlivem vnitřního bození generovaného v ozubení dochází k přerušení zubového záběru a tím k nežádoucímu kmitání. Dochází k bifurkaci řešení, rázovým a chaotickým pohybům. Pohyb převodového ústrojí je zkoumán použitím metody přímé časové integrace. Prezentovaný přístup k analýze nelineárního kmitání rozsáhlých převodových ústrojí je aplikován na jednoduchou testovací převodovku.
Abstrakt EN: This contribution deals with modelling of vibration of shaft systems with gears and rolling-element bearings using modal synthesis method with DOF number reduction. The bearing model respects real number of rolling bodies and roller contact forces acting between journals and the outer housing. Further it deals with analysis of operation modes of gear drives, when in consequence of low static load and in consequence of internal excitation generated in gear meshings, comes to the gear mesh interruption and therefore undesirable vibration such as bifurcation of solution, impact motions and chaotic motions arise. The gear drive motions are explained by direct time-integration method. The presented approach to the nonlinear vibration analysis of the large multibody gear drives is applied to the simple test-gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička