Přejít k obsahu


E learningové aplikace na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Citace:
VRBÍK, V. E learningové aplikace na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni . In Od programovaného učení k e-learningu. Ostrava, Brno: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta : NEWTON College, 2005. s. 172-177. ISBN: 80-7368-053-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedia educational applications at the Faculty of education, University of West Bohemia
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava, Brno
Název zdroje: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta : NEWTON College
Autoři: Václav Vrbík
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí stručný přehled vybraných e learningových výukových aplikací vytvořených na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, které jsou využívány při distanční výuce formou e learningu. Hlavní pozornost je věnována možnostem vybraných nástrojů použitých v e learningových kurzech. Jedná se zejména o kurzy Úvod do zpracování textových informací (vizualizace pomocí flashových animací), Programování v aplikacích (realizace spustitelných a modifikovatelných příkladů v HTML, JavaScriptu a VBScriptu), Programování (realizace spustitelných a modifikovatelných příkladů v Pascalu). V příspěvku jsou dále uvedeny možnosti programu ProAuthor – autorský systém orientovaný především na podporu tvorby zdrojů on-line kurzů a off-line multimediálních učebnic.
Abstrakt EN: The contribution gives a short survey of chosen e learning educational applications created at the Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen, that are used for the distance teaching of e learning. The main attention is given to the possibilities of chosen instruments that are used by the distance courses of e learning. It is concerned especially Introduction to text information processing (visualization by the help of flash animations), Programming in applications (realization of executable and modifiable examples in HTML, JavaScript, VBScript), Programming (realization of executable and modifiable examples in Pascal). In the contribution there are also given the possibilities of the program ProAuthor – the authors system orientated first of all on the support of the creation of resources of on-line courses and off-line multimedia e-books.
Klíčová slova

Zpět

Patička