Přejít k obsahu


Vliv přerušovaného a nepřerušovaného řezu na řezivost řezné keramiky při obrábění kalených ocelí

Citace:
MATĚJKA, J., KAPINUS, V., ČESÁNEK, J. Vliv přerušovaného a nepřerušovaného řezu na řezivost řezné keramiky při obrábění kalených ocelí . In Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55. výročí založení fakulty strojní. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2005. s. 1-8. ISBN: 80-248-0895-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of interrupted and non-interrupted cutting process on cutting power of cutting ceramics during machining of heat-treated steels
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Jan Matějka , Vladimír Kapinus , Jiří Česánek
Abstrakt CZ: Prudkým rozvojem především automobilového průmyslu v posledním desetiletí vznikla akutní potřeba obrábět tvrdé materiály. Převažujícím řezným materiálem ve strojírenství je sice v současné době SK, ale v souvislosti s neustále rostoucími požadavky na mechanické vlastnosti konstrukčních materiálu a jejich kvalitu, patří řezná keramika, diky svým vlastnostem, k velmi perspektivnímu materiálu břitu nástrojů. Intenzivní vývoj a zlepšování řezných vlastností ŘK umožňuje její použití i v oblastech přerušovaného řezu. Vzhledem k těmto skutečnostem byly provedeny dlouhodobé zkoušky trvanlivosti při soustružení a frézování. V průběhu zkoušek trvanlivosti byla současně hodnocena jakost a přesnost obrobené plochy. Soustružení i frézování probíhalo za ekvivalentních řezných podmínek a pro oba typy obrábění byla zvolena stejná VBD kruhového tvaru RNGN 120400 T01020 z ŘK na bázi Al2O3 + TiCN s tenkou vrstvou TiN pod obchodním označením LX11 firmy Toshiba Tungaloy.
Abstrakt EN: Because of the rapid development of car industry during the last ten years there occurred a great need of cutting hard materials. The sintered carbide is material of greatest use in mechanical engineering nowadays, but with connection of increasing requirements of mechanical characteristics for constructional materials and their quality belongs ceramics thanks to its properties to very perspective materials of tool edge. Intensive development and improving cutting characteristics of ceramics allows its usage also in areas of interrupted cut. Due to these facts there were realized long time tool life testing during both turning and milling. During experiments there were evaluated quality and cutting accuracy together. Turning and milling process run under the same cutting conditions and for both of them there was applied the same round shape RNGN 120400 T01020 cutting insert of ceramics with Al2O3+TiCN basis, coated by TiN thin layer LX 11 and it is a product of Tungaloy.
Klíčová slova

Zpět

Patička