Přejít k obsahu


Využití strategického profilu podniku k rozvoji vzdělávacího systému

Citace:
NOZAR, M., HOREJC, J. Využití strategického profilu podniku k rozvoji vzdělávacího systému. In Průmyslové inženýrství. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 151-162. ISBN: 80-7043-242-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The utilization of the enterprise strategic profile to the education system development
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Nozar , Jan Horejc
Abstrakt CZ: Současné turbulentní prostředí vyvíjí silné tlaky na každou organizaci, zejména na adaptabilitu a schopnosti jejích zaměstnanců. Stále více tak roste potřeba kvalitních informačních systémů, systémů správy znalostí a vzdělávacích systémů. Tento příspěvek poukazuje na strategický význam vzdělávacího systému podniku a pro potřeby rozvoje takového systému sestavuje speciální model tvorby strategického profilu podniku. Na závěr je navržen možný přístup k hodnocení těchto systémů, využívající přitom tohoto profilu.
Abstrakt EN: This present turbulent environment generate a pressure to every organisation, primarily to the adaptibility and competence of all employees. Increasingly grows want of quality information system, knowledge management and education system. This report shows the stategic importance of the enteprise education system and makes up the special model of the enteprise strategic profile to development needs such systems. At the conclusion is projected a possible approach to evaluation such systems, which hereat uses this profile.
Klíčová slova

Zpět

Patička