Přejít k obsahu


Hrubování tvarových ploch v režimu tvrdého HSC frézování po vrstevnicích

Citace:
ŘEHOŘ, J., MATĚJKA, J. Hrubování tvarových ploch v režimu tvrdého HSC frézování po vrstevnicích. In Technológia 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. s. 469-473. ISBN: 80-227-2264-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: HARD HSC ROUGH-MILLING OF SCULPTURED SURFACES BY CONTOURING METHOD
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Jan Řehoř , Jan Matějka
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o technologii HSC obrábění zušlechtěných ocelí. Hlavní podstatou je experimentální studium řezných sil při různých záběrových podmínkách řezného nástroje vůči obrobku. Výsledkem je detailní charakteristika zatížení nástroje řeznými sílami s doporučením a závěry pro frézování tvarových ploch strategií řádkování po vrstevnici.
Abstrakt EN: The paper is focused on technology of High Speed Milling (HSC) of heat treated steel. The main attention was put experimental study of cutting forces when cutting conditions and the cutting tool-workpiece type of contact are changing, attention is devoted to their influence on the cutting force magnitude. It results in a detailed tool load characteristics and possibility of practical recommendations for milling of sculptured or near net shape surfaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička