Přejít k obsahu


Identification of system for tube maquette vibrations

Citace:
ERET, P. Identification of system for tube maquette vibrations. In Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 19-24. ISBN: 80-7043-360-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Identification of system for tube maquette vibrations
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Eret
Abstrakt CZ: Byla realizována identifikace systému pro vibrace trubkové makety. Vlastnosti systému jsou identifikovány z frekvenčních charakteristik. Vše je provedeno v klidném vzduchu. Proudící vzduch mění vlastnosti systému a my tak můžeme hovořit o pohybově závislých teutinových silách. Jejich identifikace se překpokládá v následné práci.
Abstrakt EN: Identification of system for tube maquette vibrations was realized. System’s properties are identified from frequency characteristics. All is done in quiescent air. Flowing air changes the characteristics of the system and so we speculate about fluid forces. The identification of motion dependent fluid forces is supposed later.
Klíčová slova

Zpět

Patička