Přejít k obsahu


Experimentální testy vzduchového tunelu : měření rychlostního profilu za lopatkovou mříží

Citace:
ERET, P., KRIVÁNKA, D. Experimentální testy vzduchového tunelu : měření rychlostního profilu za lopatkovou mříží. In Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 25-28. ISBN: 80-7043-360-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental tests of wind tunnel - velocity profile measurement behind airfoils cascade
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Eret , David Krivánka
Abstrakt CZ: Some experimental tests of new built wind tunnel with airfoils cascade were done. This complex facility is subsequently putting into operation. Velocity profile behind airfoils cascade check is a substep of full program launching. Measured velocity profile is compared with numerical results. The LabView software was useful tool for task completation. krokem. Experiment se srovnává s numerickými výsledky. Program LabView byl užitečným nástrojem při řešení úkolu.
Abstrakt EN: Some experimental tests of new built wind tunnel with airfoils cascade were done. This complex facility is subsequently putting into operation. Velocity profile behind airfoils cascade check is a substep of full program launching. Measured velocity profile is compared with numerical results. The LabView software was useful tool for task completation.
Klíčová slova

Zpět

Patička