Přejít k obsahu


Zpřesňování výpočtu kritických otáček rotorových soustav

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Zpřesňování výpočtu kritických otáček rotorových soustav. In Proceedings of the International scientific conference. Ostrava: VSB - Technical University, 2005. s. 175-181. ISBN: 80-248-0889-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Precision of the critical speeds of rotor systems
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: V příspěvku je popsána iterační metoda určování kritických otáček rotorových soustav. Metoda využívá derivací reálných a imaginárních částí vlastních čísel soustavy podle frekvence. Tyto derivace jsou určeny přesně na základě citlivosti matic tuhosti a tlumení modelu. Teoretické úvahy jsou aplikovány na rotor uložený ve dvou hydrodynamických ložiskách vyvažovacího zařízení.
Abstrakt EN: The paper present the iterative method for the more accurate critical speed calculation of the rotor systems. The method is based on the exact eigenvalue sensitivity analysis with respect to rotor angular velocity. The method is applied to rotor installed in balancing machine by means of two oil-bearings.
Klíčová slova

Zpět

Patička