Přejít k obsahu


Znalostní management a síťové podnikání (Klastr)

Citace:
LODL, P., SYSEL, Z., ŠIMON, M. Znalostní management a síťové podnikání (Klastr). In Znalosti 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2005. s. 73-76. ISBN: 80-248-0755-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge management and networking (cluster)
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Petr Lodl , Zdeněk Sysel , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Malé a střední podniky (MSP) v boji proti sílící konkurenci především velkých podniků stále více využívají síťového podnikání, které se stává významným trendem i při plánování rozvoje regionů prostřednictvím klastrů. Při budování klastrů hraje významnou roli také znalostní management, pomocí kterého může vedení ovlivňovat svojí členskou základnu tak, aby si klastr udržel svoji konkurenceschopnost. Základním nástrojem jsou přitom znalostní mapy.
Abstrakt EN: Network business is nowadays one of the most important ways for small and medium sized companies (SME) in competition with the bigger enterprises and multinational corporations. Networking and industrial clusters are significant trend in regional development strategies today. Knowledge management is very important tool during cluster building. Knowledge management helps us to influence membership so that cluster sustain its competitive strength. The basic instrument is knowledge map.
Klíčová slova

Zpět

Patička