Přejít k obsahu


Soustavy algebraických rovnic a jejich řešení ve starověku a středověku

Citace:
ERNESTOVÁ, M. Soustavy algebraických rovnic a jejich řešení ve starověku a středověku. Praha : 2005, 211 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Systems of algebraic equations and their solution in antiquity and the middle ages
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Autoři: Martina Ernestová
Abstrakt CZ: Disertační práce je věnována úlohám, které dnes zapíšeme soustavou polynomiálních rovnic, z nichž je aspoň jedna nelineární. Zahrnuty jsou též úlohy vedoucí na soustavy rovnic obsahující odmocniny z výrazů v neznámých nebo výrazy s neznámou ve jmenovateli. Takové soustavy lze snadno upravit na soustavy algebraických rovnic. V práci jsou studovány metody řešení a uvedena jsou pravděpodobná vysvětlení postupů, které použil původní autor nebo které byly použity v původní práci. Postupy řešení jsou ukázány na mnoha příkladech převzatých z původních prací. Spolu s komentářem je uvedeno více než sto úloh.
Abstrakt EN: The dissertation thesis is devoted to problems that would be written today as a system of polynomial equations such that one or more of them is nonlinear. Included are also systems of equations containing radicals or unknown in the denominator, that can be easily converted to systems of algebraic equations. In the thesis there are studied methods of solutions and presumable explanation of procedures used by original author or in the original work. Solution procedures are showed by many examples taken from original works. More than one hundred problems is presented together with some commentary.
Klíčová slova

Zpět

Patička