Přejít k obsahu


Simulace ohřevu materiálu při měření zbytkových napětí odvrtávací metodou

Citace:
LITOŠ, P., ŠVANTNER, M., HONNER, M. Simulace ohřevu materiálu při měření zbytkových napětí odvrtávací metodou. In COSMOS 2003. Praha: TechSoft Engineering, 2003. s. 61-73. ISBN: 80-239-1599-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Material Heating Simulation at Residual Stress Measurement by Hole-drilling Method
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering
Autoři: Pavel Litoš , Michal Švantner , Milan Honner
Abstrakt CZ: Měření zbytkových napětí je významný technický problém. Odvrtávací metoda je založena na měření uvolněných napětí resp. deformací v okolí vyvrtaného otvoru. Příspěvek se zabývá vyhodnocením experimentu měření teplot při zjišťování zbytkových napětí odvrtáváním materiálu pomocí počítačové simulace. Pozornost je zaměřena především na provedení úlohy a implementaci v systému Cosmos/M. Uveden je způsob řešení nepřímé úlohy vyhodnocení tepelného toku z místa působení frézičky do materiálu a vyhodnocení tepelných deformací v oblasti umístění tenzometru. Simulační model je vytvářen s ohledem na nutnost řešení velkého množství variant.
Abstrakt EN: The residual stress measurement is important technical problem. The hole-drilling method is based on relieved strain or deformation in the surrounding of drilled hole. The contribution deals with computer simulation evaluation of experiment temperature measurement at hole-drilling residual stress determination. The attention is focussed to problem concept and implementation in system Cosmos/M.
Klíčová slova

Zpět

Patička