Přejít k obsahu


Optimalizace ohřevu přírubových hřídelí

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P., VESELÝ, Z. Optimalizace ohřevu přírubových hřídelí. NTC 04-03/03. vyd. Plzeň : Škoda Steel , 2003. 30 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimalization of heating the flange steel
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Steel
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá optimalizací ohřevu výkovků přírubuvých hřídelí ve vozové peci. Cílem je zkrácení doby ohřevu. Uvádí se výsledky měření teploty při ohřevu zkušebního výkovku. Vytvořený počítačový simulační model ohřevu výkovku byl využit k řešení nepřímé úlohy zjištění intenzity ohřevu v peci a tepelně-fyzikálních vlastností materiálu výkovků. Dále byl pomocí tohoto modelu řešen ohřev pro výkovky různých tvarů a velikostí a navrženy režimy jejich ohřevu.
Abstrakt EN: This report is about heating optimalization of wind rotor forging in hearth furnace. Intention is reduce time of heat. In this report are shown results of temperature measurement at heating of the test specimen. Created computer simulated model of heat forging was applied to solve of indirect problem to determine heat intensity in the furnace and thermal-physical properties of forging materials. Furthermore was by the help of this model solved heat for forging of different shapes and size and was propose their heat mode.
Klíčová slova

Zpět

Patička