Přejít k obsahu


Logistics of the products in the net businnes

Citace:
TROBLOVÁ, P., ŠIMON, M. Logistics of the products in the net businnes. In Proceedings of the 4th DAAAM international conference on advanced technologies for developing countries. Slavonski Brod: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2005. s. 399-406. ISBN: 953-6048-29-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Logistics of the products in the net businnes
Rok vydání: 2005
Místo konání: Slavonski Brod
Název zdroje: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Autoři: Petra Troblová , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na logistiku produktů v síti podniků. Výhody síťového podnikání jsou také v logistickém řetězci. V případě, že pracující tři subjekty zvlášť - dodavatel, odběratel, přepravce bez spolupráce - může optimalizovat logistické náklady pouze jeden z nich. Jestliže zde ale existuje vůle ke kooperaci a partnerství, je možné nalézt optimální řešení pro celý řetězec. Výhody z toho poté mají všichni účastníci řetězce.
Abstrakt EN: This paper is focused on logistics of the products in the net business. The advantages of net business are also in logistic chain. In case of three separate working subjects ? supplier, subscriber and carrier without cooperation ? can optimize logistic costs the only one of them. If there exists the willingness to cooperation and partnerships are created there is possible to find optimal solution for the whole chain. All participants of this chain have advantages from it.
Klíčová slova

Zpět

Patička