Přejít k obsahu


Vysokoškolský učitel jako tvůrce e-learningového kurzu

Citace:
COUFALOVÁ, J. Vysokoškolský učitel jako tvůrce e-learningového kurzu. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 1. diel. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 95-98. ISBN: 80-8083-107-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2005
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Jana Coufalová
Abstrakt CZ: Zkušenosti z e-learningových kurzů na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni potvrzují možnost využití metody ve vzdělávání učitelů pro 1. stupeň. Metoda se osvědčila jako podpůrná, vytváří prostor pro další metody aktivizující studenta. Autor kurzů musí změnit dosavadní návyky z psaní tištěných učebních opor.
Abstrakt EN: Two e-learning mathematical courses for the future primary teachers were realized at the Faculty of Education in Plzeň. The courses were evaluated by mean of the questionnaire survey. Students prefer lessons to the e-learning courses, but the e-learning course is preferred to the textbook. E-learning in the preparing of the primary teachers sets-up conditions for active teaching methods. The role of author is different from the role of lecturer. Author must change his previous habits. On the other hand e-learning offers new didactic possibilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička