Přejít k obsahu


Simulace ohřevu tepelné box-bariéry a optimalizace její struktury

Citace:
HONNER, M., ŠVANTNER, M. Simulace ohřevu tepelné box-bariéry a optimalizace její struktury. In COSMOS 2003. Praha: TechSoft Engineering, 2003. s. 49-60. ISBN: 80-239-1599-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Thermal Box-barrier Simulation and Optimalization of its Structure
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering
Autoři: Milan Honner , Michal Švantner
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na vytvoření simulačního modelu pro řešení úloh ohřevu tepelné box-bariéry (TBB). Model zahrnuje nestacionární šíření tepla vícevrstvou strukturou TBB složenou z materiálů s odlišnými tepelně-fyzikálními vlastnostmi. Navržen je bilanční model fázové přeměny vypařování vody, který by umožnil ve 2D a 3D úlohách řešit úbytek vody ve výparné nádrži TBB. Matematický model a simulační model v systému COSMOS/M je ukázán pro 1D úlohu ohřevu čtyřvrstvé struktury TBB vystavené tepelnému rázu. Posuzován je vliv struktury TBB a numerických parametrů modelu na simulovaný ohřev TBB.
Abstrakt EN: The contribition is dovoted to simulation of thermal box barrier heating. The model covers nonstationary heat propagation throughout the multilayer TBB structure consisting of materials with different thermo-physical properties.The heat balance model for water vapor phase change problem is introduced. The model enables to solve water decrease in TBB vapor tank in 2D and 3D problems. The mathemathical model and the simulation model in FEM system Cosmos/M is shown on the example of 1D four layer TBB subjected to thermal shock. The influence of TBB structure and numerical model parameters is investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička