Přejít k obsahu


Mathematical modelling of the pipeline system under fluid flow outlet

Citace:
DUPAL, J. Mathematical modelling of the pipeline system under fluid flow outlet. In Dynamics of machines 2005. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 39-46. ISBN: 80-85918-79-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical modelling of the pipeline system under fluid flow outlet
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek uvádí přístup k modelování velkých vibrací potrubních systémů vyvolaných tlakovými pulsacemi a výtokem tekutiny. Jsou respektovány i Coriolisovy a odstředivé setrvačné síly působící na tekutinu a tlakové účinky. Pro integraci pohybové rovnice je použita metoda prediktor-korektor.
Abstrakt EN: The paper deals with an approach to the modelling of large vibration of the pipeline systems caused by pressure pulsation and fluid flow outlet. The Coriolis inertia forces centrifugal forces and pressure acting to the fluid are taken into account. Predictor-corrector method is used for integration of equation of motion.
Klíčová slova

Zpět

Patička