Přejít k obsahu


Optimalizace chladnutí přírubových hřídelí

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P. Optimalizace chladnutí přírubových hřídelí. NTC 04-03/06. vyd. Plzeň : Škoda Steel, 2003. 21 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimalization of Wind Rotor Forging Cooling
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Steel
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá chladnutím výkovků přírubových hřídelí na vzduchu a v peci. Cílem je optimalizace průběhu chladnutí a jeho celkové zkrácení. Tepelný proces ve výkovku je simulován pomocí MKP na modelech chladnutí tyčí různých průměrů se změnou tvaru a modelech chladnutí typických výkovků přírubových hřídelí. Uvedené výsledky obsahují časové průběhy teplot prostředí a povrch a osy výkovků. U přírubových hřídelí jsou ukázána teplotní pole a průběhy teploty zakresleny do ARA diagramu. Výsledkem je stanovení povrchové teploty výkovku, kdy je vhodné jej vložit do pece, a to v závislosti na jeho průměru.
Abstrakt EN: This report is about cooling of wind rotor forging in hearth furnace. The aim is optimimalization of cooling course and its shortening. Thermal process in forging is simulated by FEM method on cooling staff models with different diameters and on cooling forging model. Result shown include the time courses of environment, surface and axis forging temperature. In wind rotor forging are shown temperature field and the temperature courses are draw in CCT diagram.As a result is determination of forging surface temperature, when it is useful to insert in furnace regarding its diameter.
Klíčová slova

Zpět

Patička