Přejít k obsahu


Communicative approach to teaching programming

Citace:
VRBÍK, V. Communicative approach to teaching programming. International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, 2005, roč. 15, č. 3-6, s. 148-161. ISSN: 0957-4344
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Communicative approach to teaching programming
Rok vydání: 2005
Autoři: Václav Vrbík
Abstrakt CZ: Komunikativní přístup k učení (CAT) využívá široké spektrum metod, které podporují celkový rozvoj učebních schopností žáků, samostatné a kooperativní řešení problémů i názorné vyučování. Těžiště výuky tvoří metody, které navozují vzájemnou komunikaci spolu s řešením problémů ve dvojicích, případně skupinách (např. didaktické hry, dialogické metody) a postupy rozvíjející samostatné řešení problémů (např. autodidaktické metody). Cílem článku je podat základní informace o metodách CAT využitelných při výuce programování prostřednictvím programovacího jazyka Pascal.
Abstrakt EN: Till contemporary period there have been many different theoretical ways, which deal with the content and quality of teaching. Their common aim is to consider improving the quality of teaching to students and also pedagogues. Communication approach to teaching (further CAT) is based on the optimization of the amount and retention of knowledge and the character of subject matter achieved by means of improvement of students' motivation and applying the utilization of the knowledge in a real context. The purpose of this article is to suggest applying the CAT method mainly used during teaching foreign languages in teaching programming by means of Pascal programming language.
Klíčová slova

Zpět

Patička