Přejít k obsahu


Discreteness and simplicity of the spectrum of a quasilinear Sturm-Liouville-type problem on an infinite interval

Citace:
DRÁBEK, P., KUFNER, A. Discreteness and simplicity of the spectrum of a quasilinear Sturm-Liouville-type problem on an infinite interval. Proceedings of the American Mathematical Society, 2005, roč. 134, č. 1, s. 235-242. ISSN: 0002-9939
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Discreteness and simplicity of the spectrum of a quasilinear Sturm-Liouville-type problem on an infinite interval
Rok vydání: 2005
Autoři: Pavel Drábek , Alois Kufner
Abstrakt CZ: Dokazujeme postačující podmínku na koeficienty, která zaručí, že spektrum kvazilineárních Sturmovy-Liouvillovy úlohy na nekonečném intervalu je diskrétní, a každá vlastní hodnota je prostá. Tato podmínka je totožná s nutnou a postačující podmínkou pro kompaktnost vnoření jistých váhových Sobolevových prostorů. Výsledek zobecňuje analogickou větu známou z lineární teorie.
Abstrakt EN: We present sufficient conditions on the coefficients to get the discreteness and simplicity of the spectrum of a quasilinear Sturm-Liouville-type problem on an infinite interval. This condition appears to be necessary and sufficient for the compact embedding of certain weighted spaces. Our result generalizes those which are known from linear theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička