Přejít k obsahu


Modelování ohřevu a chlazení Al svitků v peci a chladící komoře

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M. Modelování ohřevu a chlazení Al svitků v peci a chladící komoře. NTC 04-03/05. vyd. Plzeň : Škoda Klatovy, 2003. 37 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heat and cool modeling of Al rolls in the furnace and cooling chest
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Klatovy
Autoři: Pavel Litoš , Milan Honner
Abstrakt CZ: Je řešen výpočet tepelné bilance pece pro ohřev hliníkových svitků a optimalizace jejich ohřevu. Dále výpočet tepelné bilance a doby chlazení v peci a chladicí komoře. Uvádí se postup řešení s využitím MKP systému Cosmos/M. Výsledky obsahují v tabulkách uvedené průběhy teplot a tepelných toků pro svitek a jednotlivé části pece nebo komory. Graficky jsou vykresleny průběhy max. a min. teploty svitku a teploty okolního prostředí.
Abstrakt EN: The thermal balance computation of furnace for aluminium rolls heating and optimalization of its heating is solved. Next the thermal balance computation and cooling time in furnace and in cooling chest is solved. The decision procedure is shown with FEM system of Cosmos/M. In the tables are included the time courses of temperature and thermal flux for roll and for several parts of furnace or chest. There are graphically shown the max. and min. roll temperature courses and the background temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička