Přejít k obsahu


Consciousness and causal paradox of emergent systems

Citace:
ROMPORTL, J. Consciousness and causal paradox of emergent systems. In Interdisciplinary aspects of human-machine co-existence and co-operation. Prague: Czech Technical University , 2005. s. 97-105. ISBN: 80-01-03275-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Consciousness and causal paradox of emergent systems
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Jan Romportl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá pojetím umělého vědomí a vědomé bytosti jako víceúrovňového kauzálního systému, kde vědomí emerguje ze vzájemné kauzální interakce těchto úrovní. Pomocí formálního matematického aparátu Vopěnkovy Alternativní teorie množin je ukázán paradox meziúrovňového kauzálního působení, jehož důsledkem může být vlastní emergence vědomí.
Abstrakt EN: This paper understands Golem as an artificial conscious being and the problem of Golem construction is seen as establishing appropriate causal relations between different causal domains - namely the causal domain of neural systems (either human brains or artificial neural networks) and the causal domain of mental processes (mental or psychological states and perhaps the consciousness). The paper further introduces and argues for the formal model of such causal domains (and their inter-domain relation) based on Vopěnka's Alternative Set Theory (AST). This model shows a very interesting result, which can be called "an inter-domain causal paradox": each phenomenon from the mental domain must be principally caused by all phenomena from the neural domain. The link between the emergentist paradigm and this ambiguous inter-domain causation is shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička