Přejít k obsahu


Neural network acoustic model for recognition of Czech speech

Citace:
PAVELKA, T., EKŠTEIN, K. Neural network acoustic model for recognition of Czech speech. In Proceedings of the International PhD workshop on systems and control. Ljubljana: Department of Systems and Control Jozef Stefan Institute, 2005. s. 1-5. ISBN: 961-6303-74-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Neural network acoustic model for recognition of Czech speech
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Department of Systems and Control Jozef Stefan Institute
Autoři: Tomáš Pavelka , Kamil Ekštein
Abstrakt CZ: Tento příspěvek porovnává dva přístupy pro akustické modelování a to umělé neuronové sítě a směsi Gaussových funkcí. Dále jsou probrány výhody a nevýhody obou metod a dosažené výsledky.
Abstrakt EN: The paper presents two methods for acoustic modeling: artificial neural networks and Gaussian mextures. The advantages and disadvantages of both methods are discussed as well as achieved results.
Klíčová slova

Zpět

Patička