Přejít k obsahu


Formal prosodic structures and their application in NLP

Citace:
ROMPORTL, J., MATOUŠEK, J. Formal prosodic structures and their application in NLP. In Text, speech and dialogue. Berlin : Springer, 2005. s. 371-378. ISBN: 3-540-28789-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Formal prosodic structures and their application in NLP
Rok vydání: 2005
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Jan Romportl , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: miV článku je představen formální aparát popisu prozodie a jeho vztah k jazykové sémantice a zpracování přirozeného jazyka. Aparát obsahuje hloubkové prozodické struktury založené na generativní gramatice abstraktních prozodicky funkčně zapojených jednotek. V článku je též popsán řečový korpus s ručně anotovanými prozodickými struktura.
Abstrakt EN: A formal prosody description framework is introduced together with its relation to language semantics and NLP. The framework incorporates deep prosodic structures based on a generative grammar of abstract prosodic functionally involved units. This grammar creates for each sentence a structure of immediate prosodic constituents in the form of a tree. A speech corpus manually annotated by such prosodic structures is presented and its quantitative characteristics are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička