Přejít k obsahu


Procesně orientovaná výrobková kalkulace

Citace:
KLEINOVÁ, J., HITHA, K. Procesně orientovaná výrobková kalkulace. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Česká společnost pro systémovou integraci , 2003. s. 47-52. ISBN: 807082932X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process oriented product calculation
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká společnost pro systémovou integraci
Autoři: Jana Kleinová , Karel Hitha
Abstrakt CZ: Zvyšováním podílu režijních nákladů v nákladové struktuře podniků se komplikuje stanovování nákladů a jejich odpovídající alokace na jednotlivé výrobky. Vhodnou metodou relativně přesného rozvržení nákladů je procesně orientovaná výrobková kalkulace. Imlementace procesně orientované výrobkové kalkulace do efektivnío řízení podnikové ekonomiky vyžaduje důkladnou analýzu výrobních činností (procesů) a jejich správnou klasifikaci z hlediska charakteru prováděných výkonů.
Abstrakt EN: Increase of the share of overhead costs in corporate costs structure makes the allocation of relevant costs to products more difficult. It seems process oriented product calculation is a proper method of relatively precise costs allocation. The imlementation of process oriented product calculation to corporate economy requires detailed analysis of production activities (processes) and their good classification based on the performance character.
Klíčová slova

Zpět

Patička