Přejít k obsahu


Sentence modality recognition in French based on prosody

Citace:
KRÁL, P., KLEČKOVÁ, J., CERISARA, C. Sentence modality recognition in French based on prosody. In Enformatika. Istanbul: International Academy of Sciences, 2005. s. 185-188., ISSN: 1307-6884
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sentence modality recognition in French based on prosody
Rok vydání: 2005
Místo konání: Istanbul
Název zdroje: International Academy of Sciences
Autoři: Pavel Král , Jana Klečková , Christophe Cerisara
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá automatickým rozpoznáváním větné modulity ve francouzštině. V této práci jsou použity pouze prozodické atributy. Věty jsou rozpoznávány do tří následjících skupin: věta oznamovací, tázací a rozkazovací. Tato informace bude použita k animaci mluvicí hlavy pro neslyšící.
Abstrakt EN: This paper deals with automatic sentence modality recognition in French, only prosodic features are considered. The sentences are recognized according to the three following modalities: declarative, interrogative and exclamatory sentences. This information will be used to animate a talking head for deaf and hearing-impaired children.
Klíčová slova

Zpět

Patička