Přejít k obsahu


Mathematical modelling of rail vehicles

Citace:
KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Mathematical modelling of rail vehicles. In Numerical methods in continuum mechanics & 4th workshop on Trefftz methods. Žilina: University of Žilina, 2005. s. 1-10. ISBN: 80-969165-5-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical modelling of rail vehicles
Rok vydání: 2005
Místo konání: Žilina
Název zdroje: University of Žilina
Autoři: Jan Králíček , Jan Dupal
Abstrakt CZ: Příspěvek s zaobírá komplexní analýzou podvozku metra. Tato analýza se skládá z modální analýzy podvozku modelovaného jako izolovaný systém s lineárními parametry a z analýzy chování podvozku na zakřivené trati, kde byl do modelu přidán kontakt kolo-kolejnice.
Abstrakt EN: The contribution deals with the complex analysis of subway bogie. This analysis consists of the modal analysis of the bogie, modeled as an isolated system with linear parameters and the analysis of the vehicle performance on the curved track where the wheel-rail contact was added to the model.
Klíčová slova

Zpět

Patička