Přejít k obsahu


Český stranický systém ve 20. století

Citace:
CABADA, L., ŠANC, D. Český stranický systém ve 20. století. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, 223 s. ISBN: 80-86898-50-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech party system in the 20th century
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada , David Šanc
Abstrakt CZ: Kniha pojednává o vývoji politického stranictví v českých zemích a analyzuje hlavní politické strany a jejich interakce v průběhu 20. století. Důležitou součást knihy představují kapitoly věnované vývoji koaličních vztahů v demokratických obdobích vládnutí (1918-1938, 1989-2005).
Abstrakt EN: The book presents the development of the partisanship in the Czech countries and anylysis main political parties and its relations in the 20th century. Importat part of the book analysis the coalition governments in the democratic periods (1918-1938, 1989-2005).
Klíčová slova

Zpět

Patička