Přejít k obsahu


Výroba a ostření monolitických nástrojů ze slinutého karbidu

Citace:
ČESÁNEK, J. Výroba a ostření monolitických nástrojů ze slinutého karbidu. In Rozvoj technológie obrábania RTO 2005. Košice: Technická univerzita, 2005. s. 7-9. ISBN: 80-8073-303-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Making and sharpening of monolithic sintered carbide cutting tools
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Jiří Česánek
Abstrakt CZ: Příspěvek sumarizuje problematiku výroby a ostření monolitických nástrojů ze slinutého karbidu diamantovými brusnými kotouči. Rozebírá vliv tvaru a fyzikálně mechanických vlastností polotovaru, přesnosti a tuhosti jeho upnutí na zvolenou technologii výroby nástroje. V příspěvku jsou dále popsána možná řešení trajektorií brusného kotouče při výrobě geometrie řezné části nástroje s ohledem na její optimalizaci a tím i minimalizaci nákladů na výrobu nástroje s přihlédnutím na možnosti současných číslicově řízených nástrojařských brusek. V závěru příspěvku je poukázáno jakým způsobem se může měnit geometrie nástroje a tím i trajektorie brusného kotouče s ohledem na obrábění nových druhů konstrukčních materiálů jako jsou např. různé druhy kompozitních materiálů, materiály s tvarovou pamětí, sendvičové materiály apod., které se ve strojírenství ve stále větší míře používají.
Abstrakt EN: The presented contribution summarizes the problems concerning the production of monolithic sintered carbide cutting tools when diamond grinding wheels are used. It deals in detail with the influence of a semi product's shape, physical and mechanical properties, pracision and rigidity of its fixturing on a chosen production technology. Next in the contribution, there are trajectory solution possibilities of the grinding wheel for making the geometric part of the tool. Both geometry optimization and manufacturing cost minimization with respect to NC grinding machine properties are taking into consideration. It is shown at the contribution summary, how the cutting tool geometry as well as the grinding wheel may change with respect to machining of new materials such as are various kinds of composites, materials with a shape memory, sandwich materials, a.s.o., nowadays in a growing use in engineering production.
Klíčová slova

Zpět

Patička