Přejít k obsahu


Modelování a modální vlastnosti pohonu dvojkolí kolejového vozidla dutým hřídelem

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelování a modální vlastnosti pohonu dvojkolí kolejového vozidla dutým hřídelem. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 687-694. ISBN: 80-7043-400-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and modal properties of the railway vehicle wheelset drive with hollow graduated shaft
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí matematický model torzních kmitů pohonu dvojkolí kolejového vozidla s dutým hřídelem. V důsledku konstantních sil mezi koly a kolejnicí je model nelineární. V závislosti na skluzu kol a rychlosti vozidla jsou na linearizovaném modeli vyšetřovány vlastní čísla a podmínky stability.
Abstrakt EN: This paper presents the mathematical model of the wheelset drive torsional vibration with hollow graduated shaft. In consequence of contact forces between the wheels and rail the model is nonlinear. The eigenvalues of the linearized autonomous model and stability conditions are investigated in dependence on the longitudinal creepage and the forward velocity of the wheelset.
Klíčová slova

Zpět

Patička