Přejít k obsahu


Vzdálené a virtuální laboratoře pro výuku automatického řízení

Citace:
BALDA, P. Vzdálené a virtuální laboratoře pro výuku automatického řízení. Plzeň : 2005, 110 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Remote and virtual laboratories for automatic control teaching
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Autoři: Pavel Balda
Abstrakt CZ: V práci je navržena otevřená architektura laboratoře použitá při realizaci vzdálené a virtuální laboratoře na KKY FAV ZČU v Plzni, umožňující rozšiřovat počet řídicích stanic, počet zařazených experimentů a začleňovat další programové systémy. Navržená architektura vzájemně integruje několik programových systémů určených pro realizaci konkrétních úloh: Matlab, Simulink a Matlab Web Server pro řešení výpočetně náročných a simulačních úloh, řídicí systém REX (kompatibilní se systémem Matlab-Simulink) pro řízení experimentů v pevném reálném čase, vizualizační systém Genesis a WebHMI pro tvorbu a běh vzdálené vizualizace přes Internet. Navržené řešení cíleně využívá průmyslových standardů HTTP, TCP/IP, ActiveX, DCOM, OPC, ASP.NET a umožňuje tvořit a ukládat do databáze experimenty různé složitosti a obtížnosti, v komplexních úlohách může uživatel posílat na server své řídicí algoritmy. V závěru práce jsou naznačeny možnosti dalšího budoucího vývoje laboratoře.
Abstrakt EN: An open architecture of the laboratory is designed. The architecture is suitable for inserting of new control stations, new laboratory experiments and for including additional program packages. The proposed architecture integrates several program packages used for particular experiments implementation: Matlab, Simulink and Matlab Web Server for solving of the computationally demanding and simulation tasks, the control system REX (compatible with Matlab-Simulink) for hard real-time control of some experiments, SCADA/HMI system Genesis and WebHMI for remote visualization using the Internet. The designed solution intentionally use the industrial standards such as HTTP, TCP/IP, ActiveX, DCOM, OPC, ASP.NET and makes it possible to store the experiments into the experiment database. Laborarory users can change several experiment parameters (in simple experiments) or design his/her own control algorithms (in complex ones).
Klíčová slova

Zpět

Patička