Přejít k obsahu


Cutting force and tool wear evaluation by turning the hardened steel with the cutting ceramics

Citace:
MATĚJKA, J., ZETEK, M., ŘEHOŘ, J. Cutting force and tool wear evaluation by turning the hardened steel with the cutting ceramics. In PhD 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 1-5. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cutting force and tool wear evaluation by turning the hardened steel with the cutting ceramics
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Matějka , Miroslav Zetek , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Tento článek je věnovaný obrábění kalené oceli 58-63 HRC řeznou keramikou. První část článku obsahuje analýzu a přehled řezné keramiky. Následující část tohoto článku popisuje zkoušky obrobitelnosti, které byly aplikované na každý typ řezné keramik. Podle výsledků zkoušek bylo provedeno porovnání řezných keramik různých výrobců s ohledem na životnost nástroje, velikost řezných sil a celkové integrity povrchu.
Abstrakt EN: This article is dedicated to machining of hardened steel 58-63 HRC with the aid of cutting ceramics. The first part of the article contains analysis and summary of current cutting ceramics. The following part of this article describes cutting tests which were applied to each type of the cutting ceramics. According to results care made comparing cutting ceramist with reference to tool live, size of cutting force, integrity surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička