Přejít k obsahu


Analytical, numerical and experimental investigation of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical, numerical and experimental investigation of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 49-56. ISBN: 80-7043-400-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical, numerical and experimental investigation of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Vítězslav Adámek , František Valeš
Abstrakt CZ: Pro výpočet faktorů intenzity napětí v ideálním homogenním a elastickém anisotropním tělese je použita metoda využívající modelu bez trhliny. Použití tohoto principu vyžaduje nalezení tzv. Greenových funkcí. Tyto funkce jsou odvozeny za pomoci funkcí komplexní proměnné. Pro řešení bylo využito eliptického otvoru v nekonečné desce zatížené na části povrchu konstantním normálovým a tečným spojitým zatížením. Potom substitucí nuly za kratší poloosu eliptického otvoru a rozvojem funkcí napětí do mocniných řad jsou nalezeny singulární a nesingulární členy napětí v okolí hrotu ostré trhliny. Dosažené výsledky jsou diskutovány a porovnány s jednoduchým příkladem nekonečné anisotropní desky s centrální ostrou trhlinou. Deska je v nekonečnu zatížená konstantním napětím.
Abstrakt EN: Presented work deals with solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. The first section is focused on analytical and numerical solution of the problem of transverse non-stationary loaded viscoelastic plate. The analytical solution stated was derived using the theory of thin plates with so called Timoshenko-Mindlin correction and it serves for the validation of numerical model. Afterwards, the real problem of the impact of small glass ball on the surface of a thin viscoelastic plate is solved in the second section. Concretely, numerical and experimental results are presented and discussed. Their comparison showed the necessity of material model parameters modification. This step led to better compliance between numerical and experimental results.
Klíčová slova

Zpět

Patička