Přejít k obsahu


Informační zajištění inovačního procesu

Citace:
ŠIMON, M., STANČÍK, P., SYSEL, Z. Informační zajištění inovačního procesu. In IPMAN 02. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2003. s. 151-161. ISBN: 80-86596-14-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Information for fulfilment of innovating process
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Sdružení EVIDA Plzeň
Autoři: Michal Šimon , Petr Stančík , Zdeněk Sysel
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší základní otázky: „Jaké informace jsou třeba při inovačním procesu?“ a „Kde si tyto informace opatřit?“. Současný dynamický vývoje tržního hospodářství neustále přináší možnosti a příležitosti k inovacím, které mohou být vyjádřeny v určitém případě nečekaným úspěchem a v opačném případě ovšem také nečekaným neúspěchem podniku. Při nečekaném neúspěchu se podnik musí vydat po řetězci příčin a následků směrem k nalezení skutečného problému, neboli základní příčiny nekonkurenceschopnosti a na tuto příčinu musí působit tak, aby zamezil vzniku následku a stal se tak konkurenceschopný.
Abstrakt EN: This article solves basic questions: “What sort of information do we need for solving the innovating process?“ and “Where will we get this information?”. Current dynamic development of Market Economy brings opportunities for innovating, which can cause unexpected success or, on the other hand, failure of a company. In the case of unexpected failure there is a need to follow the line of causes and consequences and find the real problem, the basic cause of being unable to compete. The company must influence the cause in such a way to prevent the arising of a consequence and to become able to compete.
Klíčová slova

Zpět

Patička